Guatemala Banknotes and Coins

Guatemala Banknotes
Guatemaltecan Banks

BANCO AGRICOLA HIPOTECARIO
Peso System
1895-1926 Issue
1 Peso     5 Pesos    25 Pesos     50 Pesos

BANCO AMERICANO DE GUATEMALA
Peso System
1895-1925 "Printer ABNC" Issue

BANCO DE GUATEMALA
Peso System
1895-1925 Issue
1 Peso   5 Pesos    25 Pesos    100 Pesos

BANCO INTERNACIONAL DE GUATEMALA
Peso System
1900-1923 Issue
1 Peso    1 Peso

 BANCO DE OCCIDENTE
Peso System
1881-1921 Issue
50 Centavos   1 Peso   1 Peso   5 Pesos   5 Pesos   5 Pesos   20 Pesos   20 Pesos   100 Pesos

BANCO DE GUATEMALA
1946-1948 Provisional "Banco de Guatemala" Overprint Issue
0,50 Quetzal    1 Quetzal    5 Quetzales    20 Quetzales

1957-1963 "Printer ABNC" Issue
0,50 Quetzal    1 Quetzal    5 Quetzales    10 Quetzales    20 Quetzales

Guatemala Coins