Swedish Banknotes and Coins

Swedish Banknotes


1914-1954 Issue

1 Krona      5 Kronor      10 Kronor      50 Kronor      100 Kronor       

1000 Kronor       10000 Kronor

10 Kronor 1940-1952 King Gustav Vasa

5 Kronor 1948 "90th Birthday of Gustaf V" Commemorative Issue1952-1973 Issue

5 Kronor    10 Kronor    50 Kronor    100 Kronor    1000 Kronor

1963-1990 Issue

5 Kronor     10 Kronor     50 Kronor     100 Kronor     1000 Kronor1985-2012 Issue


2005 "250 Years Tumba Bruk Printing Works" Commemorative Issue

Swedish Coins