Nicaragua 1 Nicaraguan Cordoba banknote 1937

Nicaraguan córdoba banknote billete
Nicaraguan Cordoba banknote
Nicaraguan currency 1 Cordoba banknote issued by the Banco Nacional de Nicaragua of 1937